29-1-sedeca-statueta-od-glinea

Sedeća statueta od gline

SEDEĆA STATUETA OD GLINE

Nađena 1971 godine na lokalitetu Vršac – At, kao slušajni nalaz prilikom arheološke kontrole terena. Predstavlja statuetu žene koja sedi na “prestolu”, ima uglačanu površinu koja je pokrivena urezanim linijama i delimično je obojena, mlađi neolit, vinčanska kultura, IV milenijum pre naše ere.