21-1-klicevacki-idola

Kličevački idol

IDOL IZ KLIČEVCA

Lokalitet blizu Kostolca
Srednje bronzano doba.
XVI – XIII vek pre N.E.
Vlasništvo Narodnog muzeja u Beogradu.
Dimenzije originala: visina 34 cm, širina 17 cm.

Kličevački idol

Glinena figura, pronađena u Kličevcu 1881. godine pored praistorijske posude, nazvana Kličevački idol, brzo je privukla pažnju stručnjaka u zemlju i inostranstvu i poznata širom sveta. Kličevački idol predstavlja žensku figuru crne boje, izrađenu od ilovače dosta primitivno. Prikazuje ženu u karakterističnoj nošnji sa pljosnatom kapom na glavi i vrlo istaknutim pojasom bogato ukrašen, dok je suknja zvonasto raširena i ukrašena.

Idol pripada periodu tzv. bronzanog doba kada je u Podunavlju i Banatu živela posebna kulturna grupa koju, po glavnim nalazištima iz Dubovca i Žutog brega kod sela Usija, nazivamo “Dubovačko-žutobrdska kultura”.

Kličevački idol nađen je u jednom grobu gde je mrtvac bio spaljen, i uz njegov pepeo, koji je bio smešten u urnu, stavljeni su razni darovi koji će pokojniku u zagrobnom životu biti potrebni. Ovakvih grobova je pronađen priličan broj u Kličevcu. Celo današnje selo se izgleda proteže na mestu gde je u proistorijsko doba postojalo naselje sa grobljem.

Veliki je značaj kličevačkog idola za nauku, prvo zato što je bio prvi primerak svoje vrste koji je postao poznat praistorijskoj arheologiji na našem prostoru. Kasnije su nađeni slični primerci u Vršcu i u banatskom podunavlju.  Kličevčki idol svakako predstavlja žensko božanstvo. Veličinom i kvalitetom izrade prevazilazi većinu ostalih i pruža zanimljive podatke o verovanju ljudi bronzanog doba.

Za vreme prvog svetskog rata, od austrijskog bombardovanja Beograda razorena je zgrada Narodnog muzeja i, sa drugim eksponatima, uništen je i kličevački idol.