19-1-boginja-plodnosti-iz-deronjaa

Crvenokosa boginja

CRVENOKOSA BOGINJA

Lokalitet Donja Branjevina – Vojvodina Rani Neolit. Stilizovana ženska figura. Slikana Starčevačka keramika. Slikana belom bojom (nepostojanom) na crvenoj osnovi. Dimenzije originala: visina 38 cm.

Skulptura Crvenokose boginje postavljena u blizini centra grada
Statua je pronađena 1989. u arheološkoj sondi veličine 6×6 m. Ova figurina je posebna zbog svoje monumentalnosti u odnosu na slične nalaze. Njena visina iznosi 38 cm, pravi je div u poređenju sa do sada pronađenim nekompletnim statuetama istog tipa, čija visina ne prelazi 15 cm. Jedinstvena je u svetu, premda neki arheolozi osporavaju značaj ovog nalaza. Ako svemu dodamo da su u njoj sjedinjeni simboli ženske i muške plodnosti, invencija tadašnjeg umetnika, pre više od 7.000 godina, izaziva ushićenje. Gledana u celini, statueta deluje genijalno. Crvenokosa boginja i pored vidno izraženih atributa ženske plodnosti istovremeno je i simbol muške plodnosti jasno prikazan testisima i falusom. Ostaci ranoneolitskog ratarskog naselja otkriveni su još 1965. godine, kada su građeni nasipi protiv poplave, na mestu gde Dunav pravi veliku okuku, između sela Deronja i Karavukova. Tu se zatekao i arheolog amater Sergej Karmanski, koji je primetio u zemlji ostatke neobične grnčarije. Zaustavio je bager i počeo da kopa. Sergej Karmanski je, sa puno požrtvovanja, spasavao ovo arheološko nalazište. Radio je sa mnogim arheološkim ekipama. Bio hvaljen i osporavan, ali nesumnjivo zaslužan što su pronalasci sa lokaliteta Donja Branjevina, postali dostupni domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Zahvaljujući njemu Odžaci su dobili Muzejsku jedinicu čiju je izložbenu postavku posetilo hiljade ljudi, a grad i opština postali prepoznatljivi po Crvenokosoj boginji.

Za više informacija pogledajte: Starčevačka kultura i Donja Branjevina