votivna-kolica-dupljajaa

Votivna kolica

VOTIVNA KOLICA – DUPLJAJA

Dupljaja, lokalitet Grad, Bela Crkva, Srbija, Narodni muzej Beograd, Keramika, rukom rađeno.

Bronzano doba (period 1800-1200 g. pre. N.E.) Kolica sa antropomorfnom figurom, predstavlja remek delo praistorijske umetnosti, izuzetno značajno za proučavanje društvenog i religioznog života tadašnjih ljudi.
Votivna kolica su vezana za kult plodnosti i vegetacije u kome se pojavljuje muško božanstvo kao pandan Velike Majke. Ovo božanstvo blisko je Apolonu, koji prema Grčkom predanju, jedan deo gdine provede u zemlji Hiperborejaca, u podunavlju, a drugi deo u svetilištu u Delfima u Grčkoj.