sud-korbavab

Sud Korbava

SUD KORBAVA

SUD -lokalitet Glamija, Korbava
Srednje bronzano doba, XVI -XIII vek pre N. E.
Dimenzije originala:
visina 9.5 cm, prečnik oboda 9 cm, prečnik dna 4.6 cm
Vlasništvo: Narodni muzej Beograd